INNEHÅLL

Det här kommer du få med dig


Vad det innebär vara en mänsklig chef

Från självinsikt till framgångsrik arbetsmiljö

Skapa en öppen dialog om chefens utmaningar

Medvetenhet om sig själv och andra för en positiv arbetskultur

Hållbarhet och välbefinnande för chefer och medarbetare

Att bryta avståndet för att se människan bakom titeln

.